Image Image Image Image Image
© Copyright 2014 Creative Cave | RSS | Email
Deze site is gemaakt door Knipoog Media
Scroll to Top

To Top

Werkwijze

Aanvraag
In een gesprek of via mail geeft u aan wat voor u voor ogen heeft. Op basis van een goede briefing of omschrijving van een idee maakt Creative Cave een offerte.

Opdrachtbevestiging
Na goedkeuring van de offerte  geeft u een opdrachtbevestiging.

Briefing
U stuurt een briefing over het onderwerp van de opdracht plus foto materiaal als er specifieke onderdelen in beeld moeten worden gebracht.

Eerste opzet
Op basis van de briefing  schrijven we eerst een script met een beschrijving van alle plaatjes.  In deze opzet kunnen er aanpassingen en suggesties worden gedaan. Creative Cave verwerkt de aanpassingen en suggesties.

Schets
Na goedkeuring van de eerste opzet werken wij het verder uit in een schets of storyboard en sturen deze naar u toe voor goedkeuring.

Uitwerking
Na goedkeuring van de schets/storyboard werken we de opdracht verder uit in definitieve vorm. Creative Cave stuurt het bestand digitaal op.

Facturatie
Na het versturen van het digitaal bestand, stuurt Creative Cave een factuur.
Voor grotere opdrachten stuurt Creative Cave deel facturen.

Correctierondes worden doorberekend met een uurtarief van € 75

 

N.B. Als er tussentijds wordt afgezien van de opdracht dan zal Creative Cave de tot dan gemaakte uren declareren.