Image Image Image Image Image
© Copyright 2014 Creative Cave | RSS | Email
Deze site is gemaakt door Knipoog Media
Scroll to Top

To Top

Portfolio

Ontwerp Tentoonstelling

On 26, dec 2018 | In | Door Stefan de Groot

Ontwerp Tentoonstelling

Ontwerp Tentoonstelling

Voor het Zandvoorts Museum maakte Stefan de Groot het ontwerp van de tentoonstelling ‘We gaan naar Zandvoort!’ een digitale reis van verleden naar heden. 

Het is een gespiegelde tentoonstelling van de reis over het spoor van Amsterdam naar Zandvoort met de ‘Blauwe’ tram vroeger en trein nu. Het levensgrote Panorama Zandvoort is het klapstuk van de tentoonstelling.

 

Script

Stefan de Groot raadpleegde een tal aan archieven en kreeg hulp van het NZH Vervoermuseum. Voor de research over Zandvoort kon hij gebruik maken van het rijke archief van het Zandvoorts Museum en schreef hij het script voor de video documentaire in samenwerking met geschiedkundige Folkert Bloeme.

Poster

We gaan naar Zandvoort poster

Ten tweede werd het ontwerp voor de poster gemaakt. De poster voor de tentoonstelling laat in één oogopslag de essentie van de tentoonstelling zien: de reis van verleden en het heden naar Zandvoort. In het ontwerp is rekening gehouden met de tijd dat de poster buiten te zien is in de wintermaanden. De kleuren zijn fel en uitnodigend.

Ontwerp

tentoonstelling ontwerp

Ten derde werd het algemene ontwerp voor de tentoonstelling gemaakt. Stefan de Groot maakte een ontwerp voor het Zandvoorts Museum waarin de verschillende ruimtes van het museum diende als plaatsen van de reis. De bezoeker volgt de route van Amsterdam, de Haarlemmertrekvaart, naar Haarlem en de eindbestemming Zandvoort door het museum. De grootste ruimte werd omgebouwd voor het Panorama Zandvoort, waar het digitale panorama te bewonderen is op ware grote.

Documentaire

tentoonstelling documentaire

Ten vierde werd een video documentaire gemaakt. Stefan de Groot maakte de documentaire  om de de reis van Amsterdam naar  Zandvoort goed in beeld te brengen. De documentaire vertelt het verhaal van de reis van de afgelopen honderd jaar en dient als verbindende factor. Door het gebruik maken van beeldschermen werd de ruimte van het museum vergroot.

Schilderijen

iPad schilderij van Stefan de Groot voor Zandvoorts Museum

Ten vijfde werden er schilderijen gemaakt van de reis van het verleden en het heden. Voor de tentoonstelling schilderde Stefan de Groot  8 schilderijen op de iPad in een realistische stijl. Het verleden werd met oog voor detail in volle kleuren in beeld gebracht met historische accuratie.

Panorama Zandvoort

panorama Zandvoort Stefan de Groot

Uiteindelijk werd het Panorama Zandvoort geschilderd. Hiervoor otwikkelde Stefan de Groot een nieuwe techniek, waarin het panorama tot leven kwam. Als het verhaal wordt verteld over de historie van het strand en de boulevard van Zandvoort werden onderdelen bijgeschilderd. De bezoeker kijkt naar een narratieve tijdsprong. Het panorama wordt via beamers op een grote wand geprojecteerd op ware grote, zodat de bezoeker zich op het strannd van 1926 waant. Deze techniek is nog nooit eerder vertoond in een museum enn Zandvoorts Museum heeft hiermee de primeur.

Reclame

bus reclame Zandvoorts Museum

Voor de promotie van de tentoonstelling ontwierp Stefan de Groot een tal aan reclames voor tijdschriften, kranten en voor buiten. Het ontwerp van de poster diende als huisstijl voor alle reclame uitingen.

Social Media

Voor online maakte De Groot meerdere trailers van de tentoonstelling die op Social Media werd gedeeld.

De tentoonstelling ‘We gaan naar Zandvoort!’ kreeg veel media aandacht, mede door de verbindende factor van Amsterdam, Haarlem en Zandvoort en de innovatieve opzet van de tentoonstelling. De bezoekersaantallen in Zandvoorts Museum zijn verviervoudigd.

Kijk voor meer informatie over het ontwerp van tentoonstellingen op www.stefandegroot.net